متن کامل آثار
دين و تکنولوژی در قرن بيست و يکم؛ ايمان در دنيای الکترونيکی
١٥ فروردين ١٣٩٦

دين و تکنولوژی در قرن بيست و يکم؛ ايمان در دنيای الکترونيکی

کتاب «دین و تکنولوژی در قرن بیست و یکم؛ ایمان در دنیای الکترونیکی» اثر سوزان جرج و ترجمه علی‌اصغر دارایی از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال ...

 • نویسنده: علی‌اصغر دارایی
ادامه مطلب
رویارویی علم و تکنولوژی با فرهنگ‌ها
١٤ فروردين ١٣٩٦

رویارویی علم و تکنولوژی با فرهنگ‌ها

کتاب «رویارویی علم و تکنولوژی با فرهنگ‌ها» اثر ژان لادریر و ترجمه پروانه سپرده از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال ۱۳۸۰ منتشر شده است.فیلسوف و دانشمند ...

 • نویسنده: ‍‍‍‍‍‍‍‍‍پروانه سپرده
ادامه مطلب
«آسیب‏ شناسی کیفی و محتوایی نقدهاپیرامون نمایشگاه‌های مربوط به هنرهای تجسمی در نشریات تخصصی و نیمه‌تخصصی ایرانسال ۱۳۹۳»
١٥ اسفند ١٣٩٥

«آسیب‏ شناسی کیفی و محتوایی نقدهاپیرامون نمایشگاه‌های مربوط به هنرهای تجسمی در نشریات تخصصی و نیمه‌تخصصی ایرانسال ۱۳۹۳»

 گزارش پژوهش «آسیب‏ شناسی کیفی و محتوایی نقدهاپیرامون نمایشگاه‌های مربوط به هنرهای تجسمی در نشریات تخصصی و نیمه‌تخصصی ایرانسال ۱۳۹۳»  توسط هادی بابائی فلاح درسال ۱۳۹۵  در پژوهشگاه فرهنگ، هنر ...

 • نویسنده: هادی بابایی فلاح
ادامه مطلب
آسيب‌شناسی بازنمايی ازدواج در سينمايی ايران
١٣ بهمن ١٣٩٥

آسيب‌شناسی بازنمايی ازدواج در سينمايی ايران

 کتاب «آسيب‌شناسی بازنمايی ازدواج در سينماي ايران»دستاورد پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است که توسط علی جعفری و با نظارت دکتر محمدعلی خبری در پژوهشگاه انجام شده است و ...

 • نویسنده: علی جعفری
ادامه مطلب
بانک اطلاعاتی مؤسسه‌های سینمایی ایران
١٠ بهمن ١٣٩٥

بانک اطلاعاتی مؤسسه‌های سینمایی ایران

این پژوهش توسط محمدرضا سیدی و مرتضی شاپوری در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شده است.پژوهشگران این اثر، در مقدمه تحقیق خود به مراحل تدوین بانک اطلاعاتی مؤسسه‌های سینمایی ...

 • نویسنده: محمدرضا سیدی و مرتضی شاپوری
ادامه مطلب
دیپلماسی عمومی غرب در قبال جمهوری اسلامی ایران
٠٦ بهمن ١٣٩٥

دیپلماسی عمومی غرب در قبال جمهوری اسلامی ایران

کتاب «دیپلماسی عمومی غرب در قبال جمهوری اسلامی ایران» دستاورد پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است که با  نظارت دکتر علی صباغیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در پژوهشگاه ...

ادامه مطلب
آموزش همگانی هنر در ایران
٢٧ دي ١٣٩٥

آموزش همگانی هنر در ایران

 کتاب «آموزش همگانی هنر در ایران؛ تحلیل جامعه‌‌شناختی آموزش هنرهای تجسمی در مراکز فرهنگی و مؤسسه‌های هنری شهر تهران»  توسط دكتر محمدرضا مریدی، در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پژوهش ...

 • نویسنده: محمدرضا مریدی
ادامه مطلب
توطئه‌گران بین المللی (گزارش نشست‌های گروه سرّی بیلدبرگ)
٠٤ دي ١٣٩٥

توطئه‌گران بین المللی (گزارش نشست‌های گروه سرّی بیلدبرگ)

متن کامل کتاب «توطئه‌گران بین المللی (گزارش نشست‌های گروه سرّی بیلدبرگ)» که توسط ویل تاکر نگارش شده و وحیدرضا نعیمی در سال ۱۳۸۶ آن را ترجمه کرده است. این کتاب ...

 • نویسنده: ویل تاکرِ؛ ترجمه وحیدرضا نعیمی
ادامه مطلب
«بررسی مقایسه‌ای گفتمان‌های غالب در حوزه قوانین تبلیغات تجاری در ایران»
٠١ دي ١٣٩٥

«بررسی مقایسه‌ای گفتمان‌های غالب در حوزه قوانین تبلیغات تجاری در ایران»

این کتاب، دستاورد پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است که توسط دکتر تژا میرفخرایی پژوهش و در سال ۱۳۸۶ از سوی انتشارات پژوهشگاه منتشر شده است.هدف از این پژوهش،‌ ...

 • نویسنده: تژا میرفخرایی
ادامه مطلب
«هنرهای تزيينی رو به زوال در حوزه معماری»
٠٩ آذر ١٣٩٥

«هنرهای تزيينی رو به زوال در حوزه معماری»

این کتاب، دستاورد پژوهشی است با عنوان «شناسایی و معرفی هنرهاي تزيينی وابسته به معماری رو به زوال نقاشی پشت آینه، كپ‌بری، لایه چینی و طلاچسبان و نقاشی دیواری» که ...

 • نویسنده: مریم سلطانی
ادامه مطلب
قاچاق کالاهای فرهنگی و برآورد آن در اقتصاد ایران
٠٧ آذر ١٣٩٥

قاچاق کالاهای فرهنگی و برآورد آن در اقتصاد ایران

این کتاب توسط دکتر کاظم یاوری و در سال ۱۳۸۶ منتشر شده است.در ای‍ن‌ ک‍ت‍اب،‌ روند ورود و خروج کالاهای قاچاق اعم از صادراتی و وارداتی‌، تاثیرات آن بر اقتصاد ...

 • نویسنده: کاظم یاوری
ادامه مطلب
نگرش ایرانیان به کار و صنعت (از طریق شعر طنز)
٢٤ آبان ١٣٩٥

نگرش ایرانیان به کار و صنعت (از طریق شعر طنز)

این کتاب توسط دکتر ابراهیم فیوضات، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پژوهش و در سال ۱۳۸۶ منتشر شده است.در این کتاب تلاش شده ...

 • نویسنده: ابراهیم فیوضات
ادامه مطلب
آینده‌نگاری رسانه‌ها
٠٩ آبان ١٣٩٥

آینده‌نگاری رسانه‌ها

کتاب «آینده‌نگاری رسانه‌ها»حاصل برگزاری پنج نشست تخصصی درباره رسانه هاست که به اهتمام دکتر عبدالله بیچرانلو تدوین شده است؛ این مجموعه با نظرداشتی به تغییرات رسانه‌های گوناگون، ضمن بحث دربارۀ ...

 • نویسنده: عبدالله بیچرانلو
ادامه مطلب
بررسی لوازم و ابعاد فرهنگی صنعت- بازار دانش
٢٧ مهر ١٣٩٥

بررسی لوازم و ابعاد فرهنگی صنعت- بازار دانش

این کتاب در چهار فصل تدوین شده است: فصل اول: مفاهیم، نظریه‌ها و پیشینه مباحث، فصل دوم: بررسی زمینه‌های موجود فرهنگی برای صنعت- بازار  دانش، فصل سوم: بررسی سیاست‌های فرهنگی ...

 • نویسنده: مقصود فراستخواه
ادامه مطلب
مصرف ادبيات داستاني ایرانیان
٢٧ شهريور ١٣٩٥

مصرف ادبيات داستاني ایرانیان

این کتاب دستاورد پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است که توسط دکتر امیدعلی احمدی پژوهش شده و در سال ۱۳۸۶ منتشر شده است.هدف اصلي این تحقيق دريافت ميزان مصرف ...

 • نویسنده: دکتر امیدعلی احمدی
ادامه مطلب
«پ‍ژوه‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی»
١٦ شهريور ١٣٩٥

«پ‍ژوه‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی»

«پ‍ژوه‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی» اثر دکتر علی ملک‌پور و از دستاوردهای پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است.ف‍ره‍ن‍گ‌ و ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ دارای‌ ارت‍ب‍اطی‌ دوس‍وی‍ه‌ ه‍س‍ت‍ن‍د روی‍ک‍رد ای‍ن‌ کتاب در ک‍ل‌، ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ س‍ه‌ ...

 • نویسنده: علی ملک‌پور
ادامه مطلب
«جامعه‌شناسی مصرف موسیقی»
٠٧ شهريور ١٣٩٥

«جامعه‌شناسی مصرف موسیقی»

کتاب «جامعه‌شناسی مصرف موسیقی» از دستاورهای پژوهشی  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات که در سال منتشر شده است.پژوهشگر در م‍ق‍دم‍ه‌ این اث‍ر، م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ را ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ...

 • نویسنده: محمد فاضلی
ادامه مطلب
«بررسی واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ م‍وض‍وع‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍س‍ی‌ در ای‍ن‍ت‍رن‍ت»
٠٣ شهريور ١٣٩٥

«بررسی واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ م‍وض‍وع‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍س‍ی‌ در ای‍ن‍ت‍رن‍ت»

این کتاب، نتیجه پژوهشی است که با هدف به دست آوردن اطلاعات دقیق در خصوص ویژگی‌های جمعیت‌شناختی کاربران وابسته به سایت‌های غیراخلاقی و همچنین شناسایی پیامدهای فردی، خانوادگی و اجتماعی ...

 • نویسنده: اکبر بلوردی
ادامه مطلب