«آسیب‏ شناسی کیفی و محتوایی نقدهاپیرامون نمایشگاه‌های مربوط به هنرهای تجسمی در نشریات تخصصی و نیمه‌تخصصی ایرانسال ۱۳۹۳»

«آسیب‏ شناسی کیفی و محتوایی نقدهاپیرامون نمایشگاه‌های مربوط به هنرهای تجسمی در نشریات تخصصی و نیمه‌تخصصی ایرانسال ۱۳۹۳»

 گزارش پژوهش «آسیب‏ شناسی کیفی و محتوایی نقدهاپیرامون نمایشگاه‌های مربوط به هنرهای تجسمی در نشریات تخصصی و نیمه‌تخصصی ایرانسال ۱۳۹۳»  توسط هادی بابائی فلاح درسال ۱۳۹۵  در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شده است.

 این گزارش در چهار فصل تدوین شده است. در فصل اول، به تعریف نقد، انواع نقد، معنای آسیب کیفی و محتوایی در نقدها و شرحی بر معنای نقد مفید و  تأثیرگذار پرداخته شده است.

در فصل دوم نشریات تخصصی و نیمه‌تخصصی فعال در حوزه نقدنویسی هنرهای تجسمی، بسترهای نگارش نقد درباره هنرهای تجسمی، نشریات تخصصی و نیمه‌تخصصی مطرح درحوزه نقد هنرهای تجسمی، نقدهای رایج درباره هنرهای تجسمی مطرح شده است.

تحلیل و آسیب‌شناسی نقدهای هنر تجسمی در سال ۱۳۹۳، نقد ژورنالیستی، نقدآموزشی، نقد پژوهشی (نقد آکادمیک)، نقد ابزاری و کاربردی، نقد فرمالیستی، نقد فراگیرو مردم‏ پسند، نقد حسی و ذهنی، نقد ساختارشکن، نقد فمینیستی و نقد متن‌گرا یا محتواگرا مطالب فصل سوم این گزارش است. در فصل چهارم و پایانی این گزارش نیز به نتیجه‌گیری و پیشنهاد اصلاح وضع موجود نقد پیرامون نمایشگاه‌های مربوط به هنرهای تجسمی در نشریات تخصصی و نیمه‌تخصصی ایران پرداخته شده است.

از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید