جشنواره هفتم

جشنواره هفتم
جشنواره هفتم

محورهای هفتمین دوره معرفی پژوهش فرهنگی سال ( 1381):اجتماعی ـ علوم تربیتی و روانشناسی ـ  ادبی ـ هنری ـ دینی ـ فرهنگ مردم ـ باستان‏ شناسی ـ رسانه‏ ها و علوم ارتباطات ـ تاریخ ـ جغرافیفهرست آثار برگزيده و تشويقي در گروههاي دهگانه (داخلي و بين الملل)(جمع کل آثار برگزيده و تشويقي: 30 اثر)پژوهش هاي برگزيدهالف ـ بخش داخليتاریخ«تاریخ ملوک هرموز»، محمدباقر وثوقی، پايان نامه دكتري، دانشگاه تهران، استاد راهنما: دكتر احسان اشراقی، استادان مشاور: دكتر ایرج تنهاتن ناصری و دكتر عبدالکریم گلشنی.

دینی«مسیحیت، اسلام و مساله عرفی شدن ـ مطالعه تطبیقی فرایند عرفی شدن در غرب مسیحی و شرق اسلامی»، علیرضا شجاعی‏زند، پايان‏نامه دكتري، دانشگاه اصفهان، استاد راهنما: دكتر ابراهیم انصاری، استادان مشاور: دكتر محمود کتابی و دکتر مهدی دهباشی.«بررسی عوامل فرهنگی ـ اجتماعی موثر بر هویت مذهبی جوانان، مطالعه موردی: جوانان شیراز »، مریم سروش، پايان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، استاد راهنما: دكتر محمدتقی ایمان ، استادان مشاور: دكتر حبیب احمدی و دکتر عبدالعلی لهسایی‏زاده.

هنر ـ معماری«اهل کجا هستیم (هویت‏ بخشی به بافت‏های مسکونی)»، مروارید قاسمی اصفهانی، پايان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، استاد راهنما: دکتر علی غفاری، استاد مشاور: دكتر پاکزاد.«باغ بینش (مرکز علمی آموزشی کودکان تهران)»، سوسن نورمحمدی، پايان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، استاد راهنما: مهندس محمد فرضیان، استاد مشاور: دكتر مهدی حجت.

جغرافیا«اثرات توسعه فیزیکی شهر یزد بر بافت قدیم و راهکارهی ساماندهی و احیای آن»، علی شماعی، پايان‏نامه دکتری، دانشگاه تهران، استاد راهنما: دکتر احمد پوراحمد، استادان مشاور: دكتر مسعود مهدوی و دکتر رحمت‏الله فرهودی.

اجتماعی«ازدواج و عدم توازن در تعداد دو جنس: مضیقه ازدواج در ایران (75- 1345)»، ناهید درودی آهی، پايان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، استاد راهنما: دکتر حسن سرایی، استاد مشاور: دكتر محمد میرزایی.

ب‏- بخش بين‏ الملل1.‏  «واژه‏شناسی زبان فارسی میانه»، دکتر دادخدا سیم‏الدین، فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستان، انستیتوی زبان و ادبیات رودکی.2.‏  «مانویت در میان مردمان و ادیان آسیای میانه بر پایه منابع اولیه»، دکتر اگزاویه ترامبله، فرهنگستان علوم اتریش، بخش فرهنگ و زبان‏های باستان.3.‏  «واژه‏نامه اصطلاحات اسلامی در زبان چینی»، دکتر وانگ جیان پینگ، فرهنگستان علوم اجتماعی چین، انستیتوی مذاهب جهان، انتشارات کورزون.4. «نام‏های ایرانی و ایرانیان در آثار کسنوفون»، پروفسور رودیگر شمیت، فرهنگستان علوم اتریش، بخش ایران‏شناسی.5. «کوه خواجه: بزرگترین مجموعه بناهای مذهبی زرتشتیان در سیستان»، سرور غنیمتی، پايان نامه دكتري، دانشگاه کالیفرنیا برکلی، استادان راهنما: پروفسور گیتی آذرپی، پروفسور دیوید ب. استرانک، پروفسور ریموند لیفکز.6. «طالبان وحدت: اسماعیلیان از شکست مغول تا آستانه عصر انقلاب صفوی»، شفیق نزارعلی ویرانی، پايان نامه دكتري، دانشگاه هاروارد، بخش مطالعات زبان و تمدن‏های شرقی استاد راهنما: علی س. آسانی.

پژوهش‏هاي تشويقيالف ـ بخش داخلياجتماعي1.‏ « ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریت»، دکتر شمس‏السادات زاهدی، سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور، معاونت امور مدیریت و توسعه منابع انسانی.2.‏ «بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و کارآیی سازمان (پژوهش در شرکت‏های بیمه)»، محمد زاهدی، پایان‏نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، استاد راهنما: دکتر ناصر میرسپاسی، استادان مشاور: دکتر سیدمهدی الوانی و محمدرضا علیرضایی.3. «تحلیل پدیده دوم خرداد 1376 در قالب تئوری انقلاب جانسون»، ناصر قبادزاده، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، استاد راهنما: دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی.

ادبی«زبان عرفان در نثر عرفانی فارسی تا قرن هفتم»، علیرضا فولادی، پايان نامه دكتري، دانشگاه تهران، استاد راهنما: دكتر محمدرضا شفیعی کدکنی، استادان مشاور: دكتر محمدتقی پورنامداریان و دکتر علی‏ محمد حق‏شناس.«طبقه‏ بندی و نقد و تحلیل جریان‏های شعری فارسی از  1332تا 1357»، علی حسین‏پوراجاقی، پايان نامه دكتري، دانشگاه تربیت مدرس، استاد راهنما: دكتر سیروس شمیسا، استادان مشاور: دكتر غلامحسین غلامحسین‏زاده و دکتر سعید بزرگ بیگدلی.

هنری«تبیین فرآیند شکل‏گیری و دگرگونی سکونتگاه‏های خودروی پیرامون کلانشهر تهران ـ مطالعه موردی اسلام‏شهر، نسیم‏شهر و گلستان»، محمد شیخی، پايان نامه دكتري، دانشگاه تهران، استاد راهنما: دكتر اسفندیار خراط زبردست، استادان مشاور: دكتر پرویز پیران و مهندس احمد سعیدنیا.«سنت و بدعت در آموزش معماری»، عیسی حجت، پايان نامه دكتري، دانشگاه تهران، استاد راهنما: دكتر هادی ندیمی، استاد مشاور: دكتر داراب دیبا.

رسانه«بررسی عناصر و ویژگی‏های مطرح در طراحی وب‏سایت کتابخانه‏های دانشگاهی»، هحمدرضا اصغری پوده، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مشهد، استاد راهنما: دكتر رحمت‏الله فتاحی، استاد مشاور: دكتر مهری پریرخ.

جغرافیا«بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج با استفاده از GIS»، کیومرث حبیبی کیلک، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، استاد راهنما: دكتر احمد پوراحمد، استاد مشاور: دکتر علی یدقار.

باستان شناسی«پل و تحول آن در قلمرو ابوالنجم بدربن حسنویه (قرن چهارم هجری)»، احمد پرویز، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، استاد راهنما: دكتر سوسن بیانی، استاد مشاور: مهندس حسین رایتی مقدم.

دینی«بررسی فتنه از دیدگاه امام علی (ع) در نهج‏البلاغه»، حسین غفوری چرخانی، دانشگاه یزد، استاد ناظر: حجت‏الاسلام علیرضا اعرافی.«سنجش میزان دینداری دانش‏آموزان دوره متوسطه عمومی ناحیه 2 شهر همدان»، رضا افشاری، شورای تحقیقات اداره‏کل آموزش و پرورش همدان.

ب‏- بخش بين‏ الملل1.‏  «فرآیند طراحی معماری ـ رویکردی آموزشی با استفاده از تفکر تعاملی»، امیرسعید محمودی، پایان نامه دکتری، دانشگاه لیدز انگلستان، استاد راهنما: پروفسور اسمیت، استاد مشاور: دکتر ایرج اعتصام.2.‏  «نفوذ مغان (روحنیان) زرتشتی در روابط سیاسی امپراطوری ساسانیان و روم جدید»، آوانگلس ونتیس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ایونین، استاد راهنما: پروفسور مایکل کوردوسیس، استادان مشاور: پروفسور آوانگلس کریسوس (استاد تاریخ دوره بیزانس دانشگاه آتن) و پروفسور آتاناسیوس پالی یوراس (استاد باستان شناسی دوره بیزانس دانشگاه ایونین).3.‏  «از فارسی تا تاجیکی»، دکتر لوتز رتزهاک، زیر نظر دکتر اینگبورگ بالداف و پروفسور برت فراگنر، ورلاگ و یسبادن.4. «ابیات خونبار: پژوهشی درباره عناصر دینی کربلانامه محتشم کاشانی»، کارن گریس رافل، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کارولینای شمالی، چپل هیل،  استاد راهنما: کارل ارنست.5. «پژوهشی در تخصص پذیری فن و پیچیدگی فرهنگی در اواخر دوره نوسنگی و دوران مس در دشت تهران»، حسن فاضلی نشلی، دانشگاه برادفورد انگلستان، استاد راهنما: دکتر رابین کانینگهام، استاد مشاور: دکتر تیم تایلر .


مطالب مرتبط
جشنواره چهاردهم
٠١ خرداد ١٣٩٥

جشنواره چهاردهم

جشنواره سیزدهم
٢٩ ارديبهشت ١٣٩٥

جشنواره سیزدهم

جشنواره دوازدهم
٢٩ ارديبهشت ١٣٩٥

جشنواره دوازدهم

جشنواره یازدهم
٢٩ ارديبهشت ١٣٩٥

جشنواره یازدهم

از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید