جشنواره هشتم

جشنواره هشتم
جشنواره هشتم

محورهای هشتمین دوره معرفی پژوهش فرهنگی سال ( 1382):اجتماعی ـ علوم تربیتی و روانشناسی ـ  ادبی ـ هنری ـ دینی ـ فرهنگ مردم ـ باستان‏شناسی ـ رسانه‏ ها و علوم ارتباطات ـ تاریخ ـ جغرافیفهرست آثار برگزيده و تشويقي در گروههاي دهگانه (داخلي و بين‏ الملل)(جمع کل آثار برگزيده و تشويقي: 22 اثر)پژوهش هاي برگزيدهالف ـ بخش داخلياجتماعی«تاثیر فضای سایبرنتیکبر هویت اجتماعی»، بهزاد دوران، پايان نامه دكتري، دانشگاه تربيت مدرس، استاد راهنما: دكتر منوچهر محسنی، استادان مشاور: دكتر مسعود چلبی و دكتر علی‏محمد حاضری.

علوم تربیتی«تبیین ماهیت تعلیم و تربیت اسلامی و دلالت‏آن برای برنامه درسی»، جمیله علم‏الهدی، پايان‏نامه دكتري، دانشگاه تربیت مدرس، استاد راهنما: دكتر خسرو باقری، استادان مشاور: دكتر محمود مهرمحمدی و دکتر رضا اکبریان.

دینی«معیارهای فهم و نقد حدیث در تفسیر المیزان»، شادی نفیسی، پايان‏نامه دكتري، دانشگاه تربیت مدرس، استاد راهنما: استاد محمدعلی مهدوی راد، استادان مشاور: دكتر سیدمحمدباقر حجتی و دکتر نهله غروی نائینی.

هنری«خانه شعر ایران»، فروغ رادمان، پايان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، استاد راهنما: دکتر محمدمهدی محمودی، استاد مشاور: دكتر مهدی حجت.«طراحی باغ کبوترخانه در پارک جمشیدیه تهران»، سعید هادی‏زاده کاخکی، پايان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، استاد راهنما: دکتر غلامرضا اکرمی، استاد مشاور: دكتر عیسی حجت.

ب‏- بخش بين‏ الملل1.‏  «کتاب‏های درسی در دوران انقلاب ایران»، کیکو ساکورایی، پایان نامه دکتری، دانشگاه سوفیا (توکیو ـ ژاپن)، استاد راهنما: پروفسور ناکااوکا.2.‏  «افسانه‏های مردم فارسی‏زبان (تاجیکستان، افغانستان و ایران)»، پروفسور روشن رحمانی استاد دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان.3.‏  «پیران و زیارتگاه‏های زرتشتیان در ایران شیعه مذهب»، روبرت لانگر، پايان نامه دكتري، دانشگاه هایدلبرگ، استادان راهنما: پروفسور مایکل اورسینوس و پروفسور گرگور آن.

پژوهش‏هاي تشويقيالف ـ بخش داخلياجتماعي1.‏ « بررسی اولویت‏های ارزشی جوانان روستایی و عوامل موثر بر آن»، سیامک شهابی، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، گروه تحقیقات و بررسی مسائل روستایی.2.‏ «گرایش جوانان به انواع موسیقی در شهر اصفهان»، وحید قاسمی، اداره‏کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، ناظر: دکتر فریدون وحیدا.

ادبی«تحلیل گرایش‏های عمده رمان‏نویسی از انقلاب اسلامی تا امروز (78ـ1357)»، حسین هاجری، پايان نامه دكتري، دانشگاه تربيت مدرس، استاد راهنما: دكتر حسین‏علی قبادی، استاد مشاور: دكتر ابوالقاسم رادفر.«درآمدی بر ریخت‏شناسی قصه‏های عاشقانه»، محمود رضایی راد.

دينی«بررسی جهت‏گیری‏هی مردم تهران (سکولاریسم، پلورالیسم و بنیادگرایی)»، اسماعیل بلالی، اداره‏کل پژوهش‏های اجتماعی و سنجش صدا و سیما.«نگرش جوانان به دین»، مژگان عظیمی هاشمی، جهاد دانشگاهی مشهد، همکار: سعید شریعتی مزینانی.فرهنگ مردم«کردان پارس و کرمان»، دکتر جمشید صداقت کیش.

رسانه«بررسی نقش تبلیغات تجاری تلویزیون در شیوه زندگی»، محمدرضا رسولی، پايان نامه دكتري، دانشگاه آزاد اسلامی، استاد راهنما: دكتر باقر ساروخانی، استادان مشاور: دكتر علی‏اکبر فرهنگی و دكتر علي دلاور.

تاریخ1.‏ «سلطنت شیعی ـ مبانی و نظریه‏ها»، محسن طباطبایی‏فر، پايان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی باقرالعلوم، استاد راهنما: دكتر داود فیرحی، استاد مشاور: دکتر حاتم قادری.2.‏ «امامیه در عصر سلجوقیان (598-429 ق)»، سیدمحمدحسین منظورالجداد، پايان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، استاد راهنما: دكتر سیدهاشم آقاجری، استادان مشاور: دکتر صادق آئینه‏وند و دکتر هادی عالم‏زاده.3. «ایران عصر ناصری در مواجهه با ارکان سه‏گانه مدرنیته»، سیمیمن فصیحی، پايان نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، استاد راهنما: دكتر علی اصغر مصدق، استادان مشاور: دکتر شعبانی و دکتر بیگدلی.

جغرافیا1.‏ «تحلیل ویژگی‏های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی ناحیه مسکونی سیروس تهران»، حمید صابری، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، استاد راهنما: دكتر مظفر صرافی، استاد مشاور: دکتر مصطفی مومنی.2.‏ «توسعه پایدار شهری: مورد شهر اصفهان»، مهری اذانی، پايان نامه دکتری، دانشگاه اصفهان، استاد راهنما: دكتر حسین شکویی و دکتر اصغر ضرابی.3. «تحلیل توزیع فضایی و مکان‏یابی کتابخانه‏های عمومی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی شهر کرمان»، مهدیه زنگی آبادی ، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، استاد راهنما: دكتر اکبر پرهیزگار.


مطالب مرتبط
جشنواره چهاردهم
٠١ خرداد ١٣٩٥

جشنواره چهاردهم

جشنواره سیزدهم
٢٩ ارديبهشت ١٣٩٥

جشنواره سیزدهم

جشنواره دوازدهم
٢٩ ارديبهشت ١٣٩٥

جشنواره دوازدهم

جشنواره یازدهم
٢٩ ارديبهشت ١٣٩٥

جشنواره یازدهم

از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید