معضلات انسانی معرف پاره‌ای از واقعیت فرهنگی است

معضلات انسانی معرف پاره‌ای از واقعیت فرهنگی است

دنیس ال پِک  و نورمن ای دالچ، ویراستاران کتاب رفتار غیرعادی بیان می‌کنند که چون فرهنگ معرف جنبۀ نمادین زندگی اجتماعی است، معضلات انسانی هم معرف پاره‌ای از این واقعیت فرهنگی است، حتی اگر نمود هیچیک از عناصر خوب و زیبای آن نباشد. 

آنها تأکید می‌کنند گرچه ممکن است بازشناسی، سرشت و فهم معضلات اجتماعی طی زمان دگرگون شود، موضوعات موردبحث در فصلهای کتاب «رفتار غیرعادی»، مسائلی اجتماعی‌اند که ازنظر بسیاری از تحلیلگران هریک محتاج راه‌حل‌اند. البته برخی معضلات اجتماعی از نسلی به نسل دیگر یکسان می‌مانند و چنین می‌نماید که جرم و خشونت نمونه‌هایی از معضلات اجتماعی‌اند که همیشه توجه و تخیل عمومی را به خود جلب می‌کند.


ویراستاران کتاب تصریح می‌کنند که این نوع معضلات اجتماعی به زمان یا مکان خاص محدود نمی‌شود و به همین دلیل در این کتاب هم آورده شده‌اند. نویسندگانِ این کتاب، معضلات اجتماعی را به مثابه  یک فرایند اجتماعی به لحاظ سوبژکتیو، مشکل‌ساز بررسی می‌کنند. این فرایند اجتماعی بر سرشت رفتار انسان انگشت می‌گذارد و بر لزوم فهمی همدلانه  در مطالعۀ رفتار انسان دلالت می‌کند.

کتاب «رفتار غیرعادی؛ رویکردی موردپژوهانه به فهم معضلات اجتماعی» که در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ترجمه و منتشر شده است، ۲۰ تیر ۹۶ ساعت ۱۱ با حضور دکتر شیرین احمدنیا، عضو هیات مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران و دکتر شیوا دولت آبادی، رئیس هیات مدیره روان‌شناسی ایران و به همراه مترجم کتاب، کریم باستانی، نقد و بررسی می‌شود.

مقدمه این کتاب از اینجا قابل مشاهده استتهیه و درج خبر: مصطفی اسدزاده


مطالب مرتبط
از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید