پژوهشکده دین و فرهنگ

حوزه فعاليت‌های پژوهشی اين پژوهشكده عمدتاً ناظر به مطالعات ميان‌رشته‌ای فرهنگ، فرهنگ و منش ایرانی، فرهنگ در حوزه تمدنی ایران، حقوق فرهنگ، اقتصاد فرهنگ، زبان و ادبيات فارسی و نیز قرآن و عترت، مسجد، نماز و وقف، فرهنگ رضوی، فرهنگ ایثار و شهادت، امر به معروف و نهی از منکر، حج و زیارت است.

 اولویتهای پژوهشکده دین و فرهنگ در سال ۱۳۹۵

رئیس پژوهشکده: دکتر محمد روزخوش (سرپرست)

کارشناس پژوهشکده: نجمه تاج مهر

اعضای هیأت علمی:

- لیلا باقری

- دکتر علی سروری مجد

- زهره سعیدی

- حوریه شجاعی باغینی

- صغری صالحی

- دکتر منصوره فصیح رامندی

پژوهشگران:

- دکتر آرمین امیر

- سعیده زادقناد

تلفن مستقیم پژوهشکده: ۸۸۹۱۹۱۸۹

تلفن کارشناس: ۸۸۹۰۲۲۱۳ داخلی ۲۱۲

 

از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید