جشنواره فرهنگی – هنری امام رضا(ع)

به منظور گسترش فرهنگ منور رضوی، هر ساله جشنواره بین‌المللی فرهنگی – هنری امام رضا(ع) برگزار می‌شود. پژوهشگاه فرهنگ، هنر وارتباطات، ناظر علمی و پژوهشی این جشنواره است. کمک به مدیریت علمی جشنواره امام رضا(ع) و حمایت‌های پژوهشی از آن، مهم‌ترین هدف حضور و مشارکت پژوهشگاه در این جشنواره است. پژوهشگاه، مدیریت کارگروه پژوهشی جشنواره فرهنگی – هنری امام رضا(ع) را برعهده دارد.


سایت جشنواره بين المللي امام رضا(ع) - شمس توس

 

از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید