نمایه پژوهش


نشریة «نمایة پژوهش» از بهار 1376 با هدف اطلاع‌رسانی و انعکاس نتایج مطالعات فرهنگی، حیات علمی‌‌ ـ خبری خود را آغاز کرده و تا زمستان 1382 انتشار آن بی‌وقفه ادامه داشته است. این نشریه در طول حیات خود 28 شماره منتشر کرده  و در تمام این سال‌ها کوشیده است با طرح موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی در قالب بخش‌های متنوعِ گفت‌و‌گو، مقاله، نقد و بررسی مخاطبان خود را که طیفی خاص از جامعه را در برمی‌گرفت (شامل پژوهشگران، مدرسان، استادان، اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان) اغنا کند و با انتشار اخبار از مراکز پژوهشی، پژوهش‌های صورت‌گرفته و یا نمایه‌سازی از آنها  به اطلاعات مخاطبان خود در عرصة فعالیت‌های فرهنگی بیفزاید.

 اینک پس از گذشت زمانی نسبتاً طولانی از انتشار آخرین شمارة این نشریه و در دور جدید از فعالیت پژوهشگاه، احیای آن در رئوس فعالیت این مؤسسة پژوهشی قرار گرفته است. اقدام و اهتمام به انتشار مجدد این نشریه، علاوه بر آن‌که گامی به سوی تحقق یکی از اهداف کلی پژوهشگاه یعنی عرضة آخرین دستاوردهای پژوهشی به جامعة علمی کشور است، اطلاع‌رسانی از فعالیت‌های علمی پژوهشگاه در عرصة فرهنگ نیز هست.

 نظر به رسالت پژوهشگاه در تحقق دیگر اهداف خود نظیر کمک به ارتقای سطح فرهنگ کشور از طریق انجام پژوهش‏‌های علمی، بنیادی و کاربردی؛ پاسخ‌گویی به نیازهای پژوهشی کشور در زمینة مسائل فرهنگی، هنری و ارتباطات؛ و یا رصد و مسئله‌‏یابی در حوزة کلان فرهنگ از طریق انجام طرح‏های ملی، بستری لازم است تا از معبر آن و همپای با رویکرد نوین پژوهشگاه، بتوان علاوه بر تحلیل و نقد یافته‌های علمی و اطلاع‌رسانی از آن‌ها، به معرفی پژوهشگاه و فعالیت‌های پژوهشی آن در بین مجامع علمی و دانشگاهی، همت گمارد.

 فصلنامة «نمایة پژوهش» در دور جدید از انتشار خود با این نگره و رویکرد، در بخش‌های گزارش، مقاله، خبر، نقد کتاب و نمایه منتشر می‌شود. آشکار است که در این رویکرد، تمام تلاش و پویش ما بر این آرمان استوار است که اصحاب قلم و صاحب‌نظران عرصة فرهنگ در تکاپوی پژوهش‌های خود، یافته‌های استوار علمی و پژوهشی خود را عرضه دارند تا با نمایه‌سازی از آن بتوانیم آینه‌ای در برابر پرتو روشن خورشید فرهنگ بنهیم.

نمایه شماره اول

نمایه شماره دوم

نمایه شماره سوم

از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید