راهکارهای احیای بوم ‏سازی سنتی در هنر نگارگری

راهکارهای احیای بوم ‏سازی سنتی در هنر نگارگری

این گزارش، نتیجه پژوهشی است كه توسط نرگس کریمی و با نظارت شهریار پیروزرام، دکتری صنايع دستی و مدرس دانشگاه هنر اصفهان، در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شده است.

این پژوهش به پیگیری مراحل متفاوت ساخت و آماده‌سازیِ بوم سنتی در نگارگری پرداخته و از کتب و ‌رساله‌های قدیم، قواعد و اصولی که در این زمینه است، آورده شده است.

پژوهشگر این گزارش به‌ دنبال پاسخ به این سؤالات است:

 بوم‏ سازی سنتی چیست و انواع بوم‌های سنتی کدامند؟ چه موادی در بوم‏سازی سنتی استفاده می‌شوند؟ در روند ساخت اشیاء لاکی، بوم‏ سازی چه نقشی را ایفا می‌کند؟ نقش بوم‏سازی در نگارگری سنتی چیست؟ آیا احیای پاپیه ماشه و بوم سنتی در راستای هم می‌باشند؟ چه روند تولیدی در احیای بوم‏ سازی سنتی موثر است؟ آیا احیای بوم‏ سازی سنتی امری ضروری است؟ و ...

این پژوهش که در سه فصل گردآوری شده است، سعی بر این دارد که با پرداختن به پیشینه و ارزش‌های این هنر، معرفی، تکنیک‌ها، مواد و اسلوب‌های استفاده شده علاوه‌بر معرفی این میراث ملّی، گام‌هایی برای شناخت بهتر هنر «بوم ‏سازی سنتی» به جامعه‌ هنری کشورمان و نیز راه‌های احیای آن برداشته شود.

برای ورود به بحث، پیشینه بوم‏ سازی در نگارگری سنتی ایران مطرح شده است و در فصل بعد در ابتدا انواع بوم‌های سنتی توضیح داده شده و سپس به معرفی تکنیک‌ها و مواد استفاده شده پرداخته، در فصل سوم راهکارهایی برای ساخت بوم‌های سنتی زرک، مرغش و ته‌طلا ارائه شده است و در آخر با ترسیم جدول سعی بر آن شده که جمع‌بندی کلی از مطالب ارائه شود.

کاغذسازی سنتی، پاپیه ماشه (هنر لاکی یا روغنی)، انواع بوم‌های سنتی، مواد استفاده شده در بوم‏ سازی سنتی، انواع رنگ‏ها، انواع چسب، آهار و مهره، راهکارهای احیاء بوم ‏سازی سنتی و طرح راه‌اندازی کارگاه تولید بوم‏سازی سنتی مطالب این گزارش است.

 از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید