معرفی مدیریت امور پژوهشی

وظایف مدیریت امور پژوهشی

مديريت امور پژوهشی يکی از سه زيرمجموعه معاونت پژوهشی  است. اهم وظايف اين مديريت عبارت‏ند از:

 • فراهم آوردن زمينه تصويب، اجرا و تسويه حساب طرح‌های پژوهشی، ترجمه‌ها و پايان‌نامه‌ها و ...
 • نظارت بر فرآيند اجرای طرح‌های پژوهشی و ترجمه‌ها و ...
 • ارتباط مؤثر با مجريان و ناظران طرح‌های پژوهشی و ...
 • تهيه گزارش پيشرفت مرحله‌ای طرح‌های پژوهشی و ...
 • تهيه گزارش‌های موضوعی و عملکردی پژوهشگاه و ارائه آن به مبادی ذيربط
 • انجام فعالیت های مربوط به دبيرخانه شورای پژوهشی پژوهشگاه: شامل بررسی و تنظيم دستور جلسات شورا، برگزاری جلسات شورا و تنظيم صورتجلسات، تهيه گزارش و ملاحظات خاص دستور جلسات و ابلاغ و پيگيری مصوبات شورا به پژوهشکده های و واحدهای دیگر.
 • تنظيم نهايی برنامه‌های مصوب پژوهشکده‌ها و ارائه آن در سايت پژوهشگاه
 • ارتباط مؤثر و مداوم با سايت دفتر بررسی و ارزيابی پژوهشی وزارت علوم، شورای عالی علوم تحقيقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و ارائه گزارش‌های عملکردی پژوهشگاه در قالب‏ های مورد نظر آن سامانه‌ها
 • تهيه پيش‏نويس آيين‌نامه‌ها  حوزه پژوهش

آخرین فعالیت های مدیریت امور پژوهشی در ۶  ماهه اول سال ۱۳۹۶

 • انعقاد ۹ قرارداد طرح پژوهشی
 • انعقاد ۱۸ قرارداد ترجمه
 • انعقاد ۶ قرارداد حمایت از پایان نامه
 • انعقاد و اتمام ۳ قرارداد گزارش فرهنگی
 • انعقاد ۱ قرارداد نظارت ترجمه
 • انعقاد قرارداد ۳ سلسله نشست تخصصی
 • تعداد ۵۰ طرح­ پژوهشی در دست اجرا
 • تعداد ۵۹ ترجمه در دست اجرا
 • تعداد ۷ طرح ملی در دست اجرا
 • حمایت از ۲۶ پایان نامه (دکتری و ارشد)
 • خاتمه ۲۴ طرح پژوهشی
 • خاتمه ۱۵ ترجمه

مسئول و کارشناسان واحد مدیریت امور پژوهشی

مسئول واحد: خاطره بخشنده

کارشناسان واحد:

فاطمه مومنی

 زهرا مرادی

  سید یونس سید میرزایی

شماره تماس و داخلی های واحد مدیریت امور پژوهشی

۸۸۹۱۹۱۸۸

۸۸۹۰۲۲۱۳

داخلی:۱۱۷-۱۲۸-۱۲۰-۱۲۶از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید