معرفی مدیریت امور پژوهشی

وظایف مدیریت امور پژوهشی

مديريت امور پژوهشی يکی از سه مديريت زيرمجموعه معاونت پژوهشی  است. اهم وظايف اين مديريت عبارت‏اند از:

فراهم آوردن زمينه تصويب، اجرا و تسويه حساب طرح‌های پژوهشی، ترجمه‌ها و پايان‌نامه‌ها و ...

نظارت بر فرايند اجرای طرح‌های پژوهشی و ترجمه‌ها و ...

ارتباط مؤثر با مجريان و ناظران طرح‌های پژوهشی و ...

تهيه گزارش پيشرفت مرحله‌ای طرح‌های پژوهشی و ...

تهيه گزارش‌های موضوعی و عملکردی پژوهشگاه و ارائه آن به مبادی ذيربط

فعال‏سازی دبيرخانه شورای پژوهشی

تنظيم نهايی برنامه‌های مصوب پژوهشکده‌ها و ارائه آن در سايت پژوهشگاه

ارتباط مؤثر و مداوم با سايت دفتر بررسی و ارزيابی پژوهشی وزارت علوم، شورای عالی علوم تحقيقات و فناوری (سامانه سمات) و معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و ارائه گزارش‌های عملکردی پژوهشگاه در قالب‏ های مورد نظر آن سامانه‌ها

تهيه پيش‏نويس آيين‌نامه‌ها  حوزه پژوهش و...


ديبرخانه شورای پژوهشی

دبيرخانه شورای پژوهشی زيرمجموعه مديريت امور پژوهشی است و هدف آن فراهم آوردن زمينه بررسی و تصويب فعاليت‌های پژوهشی است.

اهم فعاليت اين دبيرخانه بررسی و تنظيم دستور جلسات شورا، برگزاری جلسات شورا و تنظيم صورتجلسات، تهيه گزارش و ملاحظات خاص دستور جلسات و ابلاغ و پيگيری مصوبات شوراست.

کارشناسان مدیریت امور پژوهشی:

زهرا مرادی، کارشناس پژوهشکده دین و فرهنگ

فاطمه مومنی، کارشناس شورای پژوهشی

سید یونس میرزایی، کارشناس پژوهشکده‏ های هنر، ارتباطات و هنرهای سنتی ‏ـ اسلامی

تلفن :  88919188

       88902214 داخلی‏ های 126، 117، 120 و 128

پست الکترونیک: pazhoheshi@ricac.ac.ir

از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید