تماس با ماپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

نام واحد

مدير/مسئول   واحد

تلفن   تماس

پست   الکترونيک

پژوهشگاه۸۸۹۰۲۲۱۳

info@ricac.ac.ir

رئیس پژوهشگاه

دکتر محمدرضا جوادی یگانه

۸۸۹۰۱۲۹۵

mrjavadi@ricac.ac.ir

معاونت پژوهشی

دکتر سید حمیدرضا میرعظیمی(سرپرست)

۸۸۹۱۹۱۷۱


معاونت اجرایی

امین کمالوندی

۸۸۹۱۷۱۱۷-۸


پژوهشکده دین و فرهنگ

دكتر محمد روز خوش( سرپرست )

۸۸۹۱۹۱۸۵پژوهشکده هنر

دکتر سیده راضیه یاسینی

۸۸۹۱۹۱۸۴


پژوهشكده ارتباطات

دكتر حسن خجسته

۸۸۹۱۹۱۷۴امور اداری

ابوالفضل افشاری

۸۸۹۱۹۱۸۰


امور بین الملل

دکتر سید جواد میری

۸۸۹۱۹۱۷۶ امور پژوهشی

خاطره بخشنده(سرپرست)

۸۸۹۱۹۱۸۸

pazhoheshi@ricac.ac.ir

 ارتباطات پژوهشي و اطلاع رسانی

 دکتر حسین تدین ( سرپرست)

۸۸۹۱۹۱۷۶

ertebatat@ricac.ac.ir

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

حسین بهروز

۸۸۹۱۷۱۰۳

behrooz@ricac.ac.ir

امور مالی

عباس محمدی

۸۸۹۱۹۱۸۰


دفتر نشر

سعیده زادقناد (سرپرست)


۸۸۹۱۹۱۷۷

nashr@ricac.ac.ir

کتابخانه

محبوبه غفوری

۸۸۹۱۷۰۷۶

lib@ricac.ac.ir

دبيرخانه

لیلا سلطانی

۸۸۹۰۲۲۱۳

دورنگار: ۸۸۸۹۳۰۷۶ (۰۲۱)

حراست


مهدی شقاقی


۸۸۹۱۷۰۷۸

نشانی: پایین‌تر از میدان ولیعصر، ابتدای خیابان دمشق، شماره ۹، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، صندوق پستی: ۶۴۷۴- ۱۴۱۵۵ِ

کدپستی: ۱۴۱۶۷۸۳۸۴۱

از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید