تماس با ماپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

نام واحد

مدير/مسئول   واحد

تلفن   تماس

پست   الکترونيک

پژوهشگاه۸۸۹۰۲۲۱۳

info@ricac.ac.ir

رئیس پژوهشگاه

دکتر محمد سلگی

۸۸۹۰۱۲۹۵

mrjavadi@ricac.ac.ir

معاونت پژوهشی پژوهشگاه

دکتر سید حمیدرضا میرعظیمی(سرپرست)

۸۸۹۱۹۱۷۱


معاونت اجرایی پژوهشگاه

امین کمالوندی(سرپرست)

۸۸۹۱۷۱۱۷-۸


 پژوهشکده دین و فرهنگ

دكتر محمد روز خوش

۸۸۹۱۹۱۸۵ پژوهشکده هنر

دکتر سیده راضیه یاسینی(رئیس)

۸۸۹۱۹۱۸۴


 پژوهشكده ارتباطات

دكتر حسن خجسته(رئیس)

۸۸۹۱۹۱۷۴امور اداری

ابوالفضل افشاری

۸۸۹۱۹۱۸۰


امور بین الملل

دکتر سید جواد میری

۸۸۹۱۹۱۷۶ دفتر امور پژوهشی

خاطره بخشنده

۸۸۹۱۹۱۸۸

pazhoheshi@ricac.ac.ir

  ارتباطات پژوهشي و اطلاع رسانی

 دکتر زهره سعیدی (سرپرست)

۸۸۹۱۹۱۷۶

ertebatat@ricac.ac.ir

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

حسین بهروز

۸۸۹۱۷۱۰۳

behrooz@ricac.ac.ir

امور مالی

عباس محمدی(مدیر)

۸۸۹۱۹۱۸۰


دفتر نشر

سعیده زادقناد


۸۸۹۱۹۱۷۷

nashr@ricac.ac.ir

کتابخانه

محبوبه غفوری

۸۸۹۱۷۰۷۶

lib@ricac.ac.ir

مرکز فروش آثار

محبوبه غفوری

۸۸۹۱۷۰۷۶


دبيرخانه

لیلا سلطانی

۸۸۹۰۲۲۱۳

دورنگار: ۸۸۸۹۳۰۷۶ (۰۲۱)

حراست

مهدی شقاقی(مدیر)

۸۸۹۱۷۰۷۸

نشانی: پایین‌تر از میدان ولیعصر، ابتدای خیابان دمشق، شماره ۹، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، صندوق پستی: ۶۴۷۴- ۱۴۱۵۵ِ

کدپستی: ۱۴۱۶۷۸۳۸۴۱

از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید