آرشیو تازه‌های نشر
درآمدی به فلسفه میان فرهنگی

.

 • نویسنده: رضا دهقانی
 • قیمت: ۲۵۰۰۰۰ ریال
ادامه مطلب
اخلاق محیط زیست -درآمدی بر فلسفه محیط زیست

.

 • نویسنده: جوزف آر.دژاردن - مترجم:مهدی کلاهی
 • قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال
ادامه مطلب
منش ملی منظری روانی-اجتماعی

.

 • نویسنده: الکس اینکلس مترجم:علی پاپلی یزدی
 • قیمت: ۳۲۰۰۰۰ ریال
ادامه مطلب
ره افسانه زدند

ره افسانه زدند

٢٧ آبان ١٣٩٦

.

 • نویسنده: آرمین امیر
 • قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال
ادامه مطلب
اصول اخلاق آب

اصول اخلاق آب

٢٧ آبان ١٣٩٦

.

 • نویسنده: پیتر.جی براون و جرمی.جی اشمیت مترجم:مینا داورانی
 • قیمت: ۲۴۰۰۰۰ ریال
ادامه مطلب
فرهنگ شهرت

فرهنگ شهرت

٢٧ آبان ١٣٩٦

.

 • نویسنده: الیس کشمور مترجم:احسان شاه قاسمی
 • قیمت: ۲۱۰۰۰۰ ریال
ادامه مطلب
نظریه های مطالعات کلاسیک

.

 • نویسنده: لوئیس ا.هیچکاک مترجم:عبدالله کریم زاده -حسین صبوری
 • قیمت: ۲۱۰۰۰۰ ریال
ادامه مطلب
روان شناسی بنیاد گرایی دینی

.

 • نویسنده: رالف دبیلو.هود.جی آر-پیترسی.هیل-دبلیو.پاول ویلیامسون مترجم:سجاد علی زاده-سجاد یاهک-معصومه احمدی
 • قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال
ادامه مطلب
سفرنامه نویسی

سفرنامه نویسی

٢٧ آبان ١٣٩٦

.

 • نویسنده: کارل تامپسون مترجم:سعیده زادقناد
 • قیمت: ۱۸۰۰۰۰ ریال
ادامه مطلب
آب بوم‌سازگان‌ها و جامعه:تلاقی رشته‌ها

.

 • نویسنده: جایانتا باندیوپادهیای مترجم:ویدا نوشین‌فر
 • قیمت: ۱۶۰۰۰۰ ریال
ادامه مطلب
ایرانی ترین غیرایرانی‌ها

.

 • نویسنده: محمدرضا جوادی یگانه
 • قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال
ادامه مطلب
ایرانی از نگاه دیگری

ایرانی از نگاه دیگری

٢٧ آبان ١٣٩٦

.

 • نویسنده: جبار رحمانی-حسین میرزایی
 • قیمت: ۱۱۰۰۰۰ ریال
ادامه مطلب
انسان شناسی فضای خانگی در خانه

.

 • نویسنده: ایرین سی راد
 • قیمت: ۱۴۰۰۰۰ ریال
ادامه مطلب
نوربرت الیاس و تحلیل تمدنی

کتاب «نوربرت الیاس و تحلیل تمدنی» اثر دکتر مهدی فرجی از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.هدف این کتاب، مرور آن بخش از آثار و آرای نوربرت ...

 • نویسنده: دکتر مهدی فرجی
 • قیمت: ۱۳۰۰۰۰ ریال
ادامه مطلب
جستارهایی در سرمایه اجتماعی در ایران

کتاب «جستارهایی  در سرمایه اجتماعی در ایران» به کوشش ریحانه جوادی از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر  و ارتباطات منتشر شد.سنجش سرمایۀ اجتماعی،‌ که نشانگر کم‌وکیف روابط اجتماعی و نحوۀ تعاملات کنشگران اجتماعی است ...

 • نویسنده: ریحانه جوادی
 • قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال
ادامه مطلب
مدیریت توحش

مدیریت توحش

١٦ فروردين ١٣٩٦

کتاب «مدیریت توحش» را می‌توان «مانیفست» گروه تروریستی داعش به‌شمار آورد. «ابوبکر ناجی» ـ استراتژیست برجسته القاعده ـ در سال۲۰۰۴ این کتاب را نوشت و به چاپ رساند. این اثر ...

 • نویسنده: ابوبکر ناجی
 • قیمت: ۱۶۰۰۰۰ ریال
ادامه مطلب
دوراهی‌های اجتماعی

دوراهی‌های اجتماعی

١٦ فروردين ١٣٩٦

کتاب «دوراهی‌های اجتماعی» ویراسته پل‌ای‌ام فن لانگ و همکارانش و ترجمه دکترحسین حسنی و دکتر محمدرضا جوادی یگانه است که به تازگی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به زیور طبع آراسته ...

 • نویسنده: پل‌ای‌ام فن لانگ و همکارانش
 • قیمت: ۲۰۵۰۰۰ ریال
ادامه مطلب
نگرشی منظومه‌ای و دیالکتیکی به سینما

کتاب «نگرشی منظومه‌ای و دیالکتیکی به سینما» اثر عماد افروغ از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.این کتاب، به‌طور عمده مجموعه گفت‌وگوهایی است که با نویسنده اثر «دکتر عماد افروغ» ...

 • نویسنده: عماد افروغ
 • قیمت: ریال
ادامه مطلب