طرح های ملی
١٢ مهر ١٣٩٦

وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران

وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاق کشور را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین پیمایش‌های ملی ایران ازنظر گستردگی نمونه تحقیق دانست. در این تحقیق جمع‌آوری نمونه در ۴۲۶ مرکز شهرستان کشور انجام ...

ادامه مطلب
١٢ مهر ١٣٩٦

سنجش سرمایه اجتماعی کشور (موج دوم)

موج دوم پیمایش سرمایه اجتماعی کشور در سال ۱۳۹۳در دفتر طرح‌های ملی طراحی و اجرا شد. در این موج سرمایه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی در سه سطح کلان، ...

ادامه مطلب
١٢ مهر ١٣٩٦

ارزش‌ها و نگرش های ایرانیان (موج سوم)

موج سوم ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان با فاصله دوازده سال از موج دوم در دفتر طرح‌های ملی طراحی و اجرا شد. این پیمایش علاوه بر سنجش اکثر مفاهیم موجود در ...

ادامه مطلب
١٢ مهر ١٣٩٦

سنجش سرمایه اجتماعی کشور (موج اول)

سنجش سرمایه اجتماعی کشور اولین پیمایش ملی در این حوزه تخصصی از علوم اجتماعی است. البته مواردی مانند اعتماد اجتماعی یا مشارکت در گروه‌ها قبلاً در پیمایش‌های دیگر سنجیده شده ...

ادامه مطلب
١٢ مهر ١٣٩٦

تحولات فرهنگی جامعه ایران

پیمایش تحولات فرهنگی در ایران به منظور تکرار پیمایش گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران (۱۳۵۳) انجام شد تا بر اساس انتخاب یک نمونه مشابه، روند تحولات فرهنگی جامعه ...

ادامه مطلب
١٢ مهر ١٣٩٦

ارزش‌ها و نگرش های ایرانیان (موج دوم)

موج دوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان به فاصله سه سال از موج اول در دفتر طرح‌های ملی اجرا شد و علاوه بر سنجش اغلب متغیرهای موجود در موج اول ...

ادامه مطلب
١٢ مهر ١٣٩٦

ارزش‌ها و نگرش‌های ايرانيان (موج اول)

پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌ها را می‌توان شناخته‌شده‌ترین پیمایش ملی ایران دانست که مقبولیت علمی بالایی در میان اصحاب علوم اجتماعی و مدیران و سیاست‌گذاران کشور دارد. اولین موج این پیمایش ...

ادامه مطلب
١٢ مهر ١٣٩٦

فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی (روستایی)

پیمایش فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی در بخش روستایی هم اطلاعات مربوط به روستاها و هم اطلاعات خانوارهای روستایی در این حوزه را جمع‌آوری کرده است. در بین پیمایش‌های ملی ...

ادامه مطلب
١٢ مهر ١٣٩٦

فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی (شهری)

پیمایش فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی در بخش شهری از اولین پیمایش‌های انجام شده در دفتر طرح‌های ملی است. ویژگی متمایز این پیمایش استفاده از واحد تحلیل خانوار به جای ...

ادامه مطلب
١٢ مهر ١٣٩٦

آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعي و فرهنگي در ايران

آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعي و فرهنگي در ايران، اولین پیمایش ملی پس از انقلاب اسلامی است. این پیمایش در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی با حمایت معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ ...

ادامه مطلب
١٢ مهر ١٣٩٦

گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران

پیمایش گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران، اولین پیمایش ملی کشور محسوب می‌شود. بسیاری از مفاهیم و سؤالات مطرح شده در آن بعداً در پیمایش‌های دیگر نیز مورد استفاده ...

ادامه مطلب