جستارهایی در سرمایه اجتماعی در ایران

جستارهایی  در سرمایه اجتماعی در ایران
  • نویسنده: ریحانه جوادی
  • قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال
  •  
سفــارش کتــاب

کتاب «جستارهایی  در سرمایه اجتماعی در ایران» به کوشش ریحانه جوادی از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر  و ارتباطات منتشر شد.

سنجش سرمایۀ اجتماعی،‌ که نشانگر کم‌وکیف روابط اجتماعی و نحوۀ تعاملات کنشگران اجتماعی است و از كیفیت روابط و تعاملات بین افراد و گروه‌ها، احساس تعهد و اعتماد دوجانبه به هنجارها و ارزش‌های مشترك حکایت دارد، در سیاست‌گذاری عمومی و اجتماعی شایان اهمیت است. شورای اجتماعی کشور، به‌مثابه عالی‌ترین نهاد اجتماعی کشور، سنجش وضعیت سرمایۀ اجتماعی در ایران را در دستور کار خود قرار داد و طرح «سنجش سرمایۀ اجتماعی در ایران» را که آخرین بار در سال ۱۳۸۳ صورت پذیرفته بود، در سال ۱۳۹۳ پی‌گرفت. این طرح که با مشورت صاحب‌نظران برجستۀ علوم اجتماعی در زمینه سرمایه اجتماعی و توسط مرکز ملّی رصد اجتماعی وزارت کشور و با همکاری دفتر طرح‌های ملّی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده، با ۱۴۲۰۰ نمونه و در مناطق شهری و روستایی کشور اجرا شده است.

کتاب «جستارهایی در سرمایۀ اجتماعی در ایران» مجموعه جستارهایی تحلیلی به قلم صاحب‌نظران علوم‌اجتماعی است که با توجه به چارچوب مفهومی طرح سرمایۀ اجتماعی و داده‌های پیمایش ملّی سرمایۀ اجتماعی، ابعاد گوناگون سرمایه اجتماعی در ایران و نتایج پیمایش انجام‌شده را ارزیابی کرده‌اند.

این اثر، از مجموعه آثار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است که به‌منظور ترسیمِ وضعیتِ فعلیِ جامعۀ ایران و ارائۀ تصویری دقیق‌تر از شرایط حاکم بر جامعه، با عنوان «رصد  فرهنگ و اجتماع» در حوزه‌های گوناگون فرهنگ و اجتماع تهیه شده است. مخاطبان این جستارها، سیاست‌گذاران و مسئولان اجرایی کشور هستند؛ چرا که جایگاه و موقعیت فعلی پژوهشگاه، تعامل با سیاست‌گذاران حوزۀ اجتماع و عرضۀ نگاهِ اجتماعی-‌‌ فرهنگی به وضعیت سیاست‌گذاری را تسهیل می‌کند و تنوّع نهادهای درگیر در شورای اجتماعی کشور (که پیشنهاددهنده موضوع است) این امکان را فراهم می‌کند تا این گزارش‌ها، ارزیابی‌ای دقیق‌تر از وضعیتِ ایران پیشِ‌روی مسئولان و نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار قرار دهند؛ از سوی دیگر، بحث و گفت‌وگوی علمی میان اصحاب علوم اجتماعی در این حوزه، می‌تواند بر گسترش دانش علمی و کاربردی در این زمینه نیز کمک کند.

عناوین  جستارهای ارائه شده در این اثر عبارت است از:

پنجره شکسته‌های رها‌شده/ آرمین امیر

پیرامون اخلاق‌مداری مشاغل/ سعیده امینی

رفاه ایرانیان در اسارت نومیدی/ یاسر باقری

ارزیابی از کارایی نهادهای جامعه و رابطه آن با سرمایه اجتماعی کشور / فاطمه جواهری و نیلوفر سقا‌باشی نایینی

کالبدشناسی تیپ نوین آشوب‌های اجتماعی/ حامد حاجی حیدری

پیامدهای دین‌داری ایرانیان و مسئله اخلاق اجتماعی: قبیله‌گرایی نوین اخلاقی در ایران امروز/ جبار رحمانی

تحلیل اجتماعی پنداشت مردم از موفقیت نظام در حل مشکل محیط زیست/ صادق صالحی و لقمان امامقلی

بی‌کسی ایرانیان/ غلامرضا صدیق اورعی و احمد فرزانه

ارزیابی از آینده/ عباس عبدی

هویت ملی و عرق ملی: لزوم نقد مکرر/ مهرداد عربستانی

تغییرات اعتماد سیاسی در ایران ۱۳۸۴- ۱۳۹۳ / مجید فولادیان

نگرانی‌هایی دربارة چشم‌انداز آیندة نهاد دین: واکاوی نگرش مردم/ حسن محدثی گیلوایی

تحلیلی بر سرمایه اجتماعی خانواده در ایران/ مینا هلالی ستوده

کتاب « جستارهایی در سرمایه اجتماعی در ایران» در یک مقدمه و ۱۳ جستار و در ۱۷۲ صفحه در قطع رقعی در زمستان ۱۳۹۵ از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.

از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید