دفتر طرح های ملی

تاریخچه شکل‌گیری

ایده تأسیس دفتر طرح‌های ملی به سال ۱۳۷۷ بازمی‌گردد. در این سال معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، گردهمایی‌ای را با عنوان «سیاست‌های سامان‌دهی فرهنگی» و با هدف بررسی مسائل فرهنگی کشور برگزار کرد که در آن بر ضرورت اتخاذ راهکارهایی به‌منظورپاسخ‌گویی به پرسش‌هایی مانند چگونگی وضعیت فرهنگی کشور، سمت‌و‌سوی تحولات،‌ شتاب تغییرات، تبیین روندها و پیامدهای تحولات فرهنگی کشور و ... تأکید شد. تحقق این هدف، نیازمند دستیابی به مجموعه‌ای از اطلاعات کمی، استاندارد و با قابلیت مقایسه بود؛ بر این ‌اساس، اجرای طرح‌های ملی به‌مثابه تکلیفی قانونی در برنامه سوم توسعه گنجانده شد و برای نخستین بار بر اجرای تحقیقات اجتماعی در یکی از مهم‌ترین قوانین کشور تأکید شد. به دنبال آن، دفتر طرح‌های ملی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان متولی انجام مطالعات اجتماعی و فرهنگی ملی در کشور تأسیس شد. از بدو تأسیس این دفتر تاکنون با وجود فرازوفرودهای متعدد به‌واسطه تغییر سیاست دولت‌ها نسبت به این دفتر، مهم‌ترین پیمایش ملی کشور در این مجموعه با مدیریت شناخته‌شده‌ترین چهره‌های علمی و همکاری نهادهای مختلف علمی و اجرایی انجام شده است. پیمایش‌های ملی ارزش‌هاو نگرش‌های ایرانیان (سه موج)، سرمایه اجتماعی (دو موج)، مصرف کالاهای فرهنگی وتحولات فرهنگی ایرانیان از جمله شناخته‌شده‌ترین مطالعات صورت گرفته در این دفتر هستند.پیمایش‌های ملی انجام‌شده در دفتر طرح‌های ملی به گواه کارشناسان علوم اجتماعی ومدیران کشور از معتبرترین مطالعات اجتماعی ملی در فضای علمی و سیاست‌گذاری کشورمحسوب شده و به دفتر طرح‌های ملی مرجعیت علمی در این حوزه بخشیده است. 

پیمایش‌های ملی انجام‌شده در دفتر طرح‌های ملی

۱-    گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران، ۱۳۵۳

۲-    آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعي و فرهنگي در ايران، ۱۳۷۴

۳-    فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی (شهری)، ۱۳۷۸

۴-    فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی (روستایی)، ۱۳۷۹

۵-    ارزش‌ها  و  نگرش‌های ايرانيان (موج اول)، ۱۳۷۹

۶-     ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (موج دوم)، ۱۳۸۲

۷-    تحولات فرهنگی جامعه ایران، ۱۳۸۳

۸-    سنجش سرمایه اجتماعی کشور (موج اول)، ۱۳۸۳

۹-    سنجش سرمایه اجتماعی کشور (موج دوم)، ۱۳۹۳

۱۰- ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (موج سوم)، ۱۳۹۴

۱۱- وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران، ۱۳۹۵

پیمایش‌های ملی در حال انجام

۱-    مصرف کالاهای فرهنگی (موج دوم)

۲-    مطالعه ملی سواد رسانه‌ای

دسترسی اساتید و دانشجویان به داده‌های طرح‌هایملی

دفتر طرح‌های ملی با توجه به ضرورت بهره‌گیری از یافته‌های پیمایش ملی در مطالعات و تحقیقات اجتماعی به منظور شناخت بهتر جامعه ایران قصد دارد امکانی ایجاد کند تا اساتید دانشگاه و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی (صرفاً برای انجام پایان‌نامه) بتواننداز اطلاعات موجود در این دفتر استفاده کنند. در حال حاضر مراحل آماده سازی زیرساخت نرم افزاری مورد نیاز برای این کار در حال انجام است و به محض آماده شدن از طریق همین وبسایت امکان دریافت اطلاعات برای پژوهشگران فراهم خواهد شد. 

از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید